Drömmiga timmerhus, fritidshus, attefallshus & villor

Se även våra elementhus

Så enkelt är det

Hus för dig som bryr dig om kvalitet, hållbarhet och design

Kontio erbjuder villor, fritidshus, fjällhus, attefallshus, bastus av arktisk fura som vuxit minst 80 år i de norra finska skogarna – ett hållbart val både för dig och jordklotet. Oavsett vilket hus du väljer genomsyras dem av högsta kvalitet, design och gedigna material. Det är därför Kontio är världens största tillverkare av timmerhus där hållbarhet och hälsosamt liv står i fokus. Kontio – bara riktigt bra trä!

Är du intresserad av ett modernt eller traditionellt timmerhus – oavsett erbjuder vi marknadens mest innovativa timmerhus av högsta kvalitet och design. Våra säljare hjälper dig att komma fram till det du söker.

Kom i kontakt med oss

Låt oss påbörja en otrolig resa

NOVAHUS
Fördelar med timmer

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus och därför är det viktigt för hälsan och välbefinnandet att vårt hem är en frisk byggnad med bra inomhusluft.Det är skönt att andas i ett timmerhus, studier visar att inomhusluften i timmerhus är mycket bra och ren. Förutom en ren luft så har naturligt timmer en utmärkt isoleringsförmåga då det balanserar effektivt variationerna i temperatur och fukt under årstiderna. Timmerhus är en boendemiljö som främjar välbefinnandet. Trä är dessutom ett genuint, ekologiskt och vackert material som ger ditt hus en unik känsla. Låt pulsen sjunka, koppla av och må bra hemma.

Kontios råmaterial är äkta arktisk furu som är minst 80 år gamal. Kontio Arctic Pine™ trä är starkt, vackert och exceptionellt hållbart. Trädet växer i norra Finlands rena naturskogar, långt ifrån städer och industriområden. Arktisk furu har även andra egenskaper som gör det till ett utmärkt byggmaterial. Kontio Arctic Pine™ innehåller många antibakteriella ämnen som ger en inbyggd försvarsmekanism mot fukt, svamp och skadliga mikrober. Kontiohusen blir hållbara och hälsosamma även om de byggs på regniga och fuktiga områden.

Det är därför Kontio har levererat skolhus och andra offentliga byggnader specifikt för att vi konstruerar byggnaderna med garanterat god kvalitet på inomhusluften.

När ett timmerhus tillverkas med modern teknologi är byggnaden både tät och energieffektiv. Den massiva träväggen har en utmärkt kapacitet för lagring av värme: på våren och hösten lagras värmen. Timret jämnar ut temperaturvariationerna och minskar därigenom behovet att värma upp och kyla ner huset, dvs. sparar energi och minskar växthuseffekten.

Också tillverkningen av en timmervägg är påfallande energieffektiv med ett lågt koldioxidutsläpp. Tillverkningen av timmerprofilerna ger i själva verket upphov till mer ren energi än den som åtgår vid tillverkningen genom att biprodukterna spån och flis används som energikälla!

Timmerväggen fungerar därtill som kolsänka: väggen binder tio gånger den mängd kol som frigörs vid tillverkningen. Timmerväggens tillverkningsprocess minskar alltså utsläppen av växthusgaser.

Kontio Arctic Pine™ skapar ett hälsosamt mikroklimat eftersom det balanserar variationerna av fukt i rumsluften. Arktisk fura absorberar fukt när luftfuktigheten blir för hög och frigör fukt när luftfuktigheten sjunker under den optimala nivån. Denna förmåga att ”andas” som Kontio-timmer har garanterar att luftfuktigheten håller sig inom ett intervall som är optimalt för människans hälsa än i vanliga hus. Utanför det optimala fuktighetsintervallet ökar mängden damm, virus och bakterier i inomhusluften avsevärt. Detta leder ofta till hälsoproblem som luftvägsinfektioner, astma, allergier, utmattning och huvudvärk.

Högklassig inomhusluft är viktig för oss alla eftersom vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. Studier visar att inomhusluften i Kontios timmerhus är exceptionellt bra.

De som bor i timmerhus är nöjdast med luftkvaliteten. En studie i Finland visade att personer som bor i timmerhus gav högre vitsord för luftkvaliteten inomhus än personer som bor i tegelhus eller hus med träregelstomme. Detta beror på att trä har speciella egenskaper som andra byggnadsmaterial saknar.

Trä är ett byggnadsmaterial som ger kontakt med naturen. Studier visar att naturligt och rent timmer reducerar stress och sänker blodtrycket. Timmer har också den egenskapen att det ökar välbefinnandet och sömnens kvalitet och förbättrar kroppens möjlighet till återhämtning. Våra finska kollegor säger att Kontiohusen hjälper till med återhämtning och bibehålla din vitalitet.

Programmet Kontio Healthy Living™ omfattar ett utvecklingsprogram inom Restorativ Miljödesign i samarbete med yrkeshögskolan KyAmk i Finland, där vi vidareutvecklar konceptet naturkontakt i hemmet. Ett exempel är Kontio Glass House som fördubblar naturkontakten med en förstklassig utsikt genom de stora fönstren och vackra timmerstockar i en magisk kombinaton. 

Varför timmerhus?

Bygg med Novahus

Är du redo för ditt drömhus?

Novahus står för kvalitét och långsiktig hållbarhet. Därför har vi valt ut några enstaka husvarianter som uppnår våra förväntningar. Välj mellan Kontio timmerhus och Teri-hus elementbostäder och kolla in vår sida för inspiration.

Kom i kontakt med oss

Låt oss påbörja en otrolig resa

0 +
Års erfarenhet inom branschen
0
Färdigställda hus 2020
0
konstruktörer med spetskompetens
0 %
Nöjda kunder

NOVAHUS

Offertförfrågan

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan!