Svergo bod 15 m2

25700sek

Svergo bod 15 m2

Friggeboden Svergo är speciellt framtagenför att fungera som förrådsutrymme. Väggarna tillverkad av knuttimmer, taket av slätspontat panel som är möbeltorr vilket ger en god formstabilitet, även golvet är ändspontat för enkel montering.

Storlek     3850 x 3850 mm

Stomme   Knuttimmer 45 x 145 mm

Tak             20×113/135 slätspont, takåsar 45×120, vindbrädor 22×120

Dörr          1 st dubbel förrådsdörr 1590 x 1890 mm

Golv           Golvåsar 45×120, golv 25×135/159/180, syll 45×95, bärlina 45×95

Tillval        Dubbelfönster, enkelfönster samt takpaket plåt eller schingel

Svergo bod 15 m2

25700sek

Kategori: