Lusthus Milano 7 m2

Teknisk data:

8-kantig MILANO

Väggelement: Furu 45 mm x 145 mm
Takelement: Furu panel 18 mm
Taktäckning: Katepal takshingel
Fönster: Fönster x 4 ( öppningsbara x 2)
Dörr: Låsförsedd ytterdörr av limträ
Storlek: 7 m2

 

Utrustningsnivå:

* Vägg- och takelement
* Golv 28 mm x 95 mm furu

 

Kategori: